YoungPower

Systematizované odborné praxe Univerzity Palackého v Olomouci katedry sociologie a andragogiky a katedry politologie a evropských studií

Lukrativní zaměstnání bez kvalifikované praxe? Možná má někdo štěstí a takové místo najde.  Neustále se zvyšující počet absolventů škol na úřadech práce však ukazuje spíše opak. Z médií se na nás neustále valí nepříznivé zprávy o tom, jak jsou jednotlivé státy zadlužené a nejrůznější reformy způsobují, že pravidla pro nezaměstnané se od roku 2012 zpřísnila, zejména ve vykonávání veřejně prospěšných prací. Jak se tomu všemu vyhnout? Začněte na své kariéře pracovat už během studií, získejte dostatek zkušeností pro práci, která vás bude bavit.

Právě tuto jedinečnou (a budoucnu i jedinou) možnost máte díky projektu Systematizované odborné praxe studentů oboru Sociologie, Andragogika a Politika a evropská studia Univerzity Palackého v Olomouci.

Tento projekt už není pro vás, studenty, tak neznámý. Dozvídáte se o něm prostřednictvím nejrůznějších letáčků, dotazníků, ale také od svých vyučujících.

Také zprávy o vzniku interaktivního portálu, jehož prostřednictvím si otestujete své schopnosti, změříte psychodiagnostické profily a další zajímavé screeningy své osobnosti, už doletěly k vašim uším.

Jak portál funguje?

V rámci komunikačního modulu portálu dochází k základní filtraci studentů do nejvhodnějších firem
a organizací na základě vyplněného osobního profilu (počítačové dovednosti, jazykové znalosti, osobnostní profil, náplň práce), student nadefinuje své požadavky a očekávání od určitého způsobu spolupráce. Projdete testy a reálným přijímacím pohovorem, který povedou členové realizačního týmu. Pokud ve výběrovém řízení na danou pozici uspějete, bude váš profil zpřístupněn certifikované organizaci z databáze, ta se rozhodne, zda s vámi naváže nějakou formu spolupráce či nikoliv a uvede důvod svého rozhodnutí.

Co vám spolupráce s firmami umožní?

praxe, stáže v nejrůznějších firmách a společnostech, které běžně své dveře studentům neotevírají, case studies, řešení témat v diplomových pracích, mezioborové teamwork projekty, individuální projekty atd. 

Proč komunikovat přes portál?

  • všechna data pro cílové skupiny jsou na jednom místě
  • výběr a vytřídění vhodných kandidátů pro určitý druh spolupráce s organizacemi je efektivnější a průhlednější díky osobním profilům studentů
  • jako student průběžně hodnotíte nejen organizaci, ale i vykonávanou práci, její přínos
  • a nabyté poznatky, anebo studijní obor
  • stejně tak evaluuje studenta a jeho pozitiva/negativa samotná organizace, čímž přispívá k jeho profilaci a získání pozitivních pracovních návyků
  • k dispozici je široká škála on-line dokumentů (studijní materiály, knihy, výstupy z workshopů
  • a konferencí, …)
  • máte možnost volby preference při sdílení dokumentů
  • ochrana dat je garantována  
Další novinky


10.04.2018 15:58

Cesta absolventa

Chcete se dozvědět o cestě našich absolventů? Chcete vědět, jak funguje hledání a výběr pracovníků?

18.11.2016 09:23

Konference Aeduca 2015


20.03.2014 21:13

Vícenásobné hodnocení pracovníků

Workshop zaměřený na zásady a přípravu vícenásobného hodnocení pracovníků

20.03.2014 21:08

Personální práce v organizaci

Workshop zaměřený na specifika řízení lidských zdrojů ve velké organizaci

20.03.2014 21:17

Tvorba kompetenčního modelu

Příprava a tvorba kompetenčního modelu

20.03.2014 21:05

Mezinárodní trh práce

Workshop zaměřený na mezinárodní trh práce

20.03.2014 20:51

Exkurze ve společnostech EMEA a NWT

Exkurze v partnerských organizacích EMEA a NWT

20.03.2014 20:40

360° zpětná vazba

Workshop zaměřený na 360° zpětnou vazbu

21.10.2013 15:43

Veletrh neziskovek
05.12.2012 18:14

Andragogický výzkum II


05.11.2012 15:56

Možnost odborné praxe až pro 50 studentů politologie

Možnost odborné praxe až pro 50 studentů politologie všech ročníků- občanské sdružení KohoVolit.eu.

07.06.2012 15:30

Nabídka praxe - KohoVolit.eu

Nabídka online praxe - Parlamentní Wiki