YoungPower

Systematizované odborné praxe Univerzity Palackého v Olomouci katedry sociologie a andragogiky a katedry politologie a evropských studií

Příprava a tvorba kompetenčního modelu

Workshop byl zaměřen na přípravu a tvorbu kompetenčního modelu. Vysvětleno bylo propojení s dalšími personálními činnostmi a kroky realizace kompetečního modelu. Účastníci následně pomocí různých zdrpjů vypracovávali vlastní model kompetenčních kotev, jednotlivých kompetencí a projevů chování. Webová prezentace dostupná zde

Další novinky


10.04.2018 15:58

Cesta absolventa

Chcete se dozvědět o cestě našich absolventů? Chcete vědět, jak funguje hledání a výběr pracovníků?

18.11.2016 09:23

Konference Aeduca 2015


20.03.2014 21:13

Vícenásobné hodnocení pracovníků

Workshop zaměřený na zásady a přípravu vícenásobného hodnocení pracovníků

20.03.2014 21:08

Personální práce v organizaci

Workshop zaměřený na specifika řízení lidských zdrojů ve velké organizaci

20.03.2014 21:05

Mezinárodní trh práce

Workshop zaměřený na mezinárodní trh práce

20.03.2014 20:51

Exkurze ve společnostech EMEA a NWT

Exkurze v partnerských organizacích EMEA a NWT

20.03.2014 20:40

360° zpětná vazba

Workshop zaměřený na 360° zpětnou vazbu

21.10.2013 15:43

Veletrh neziskovek


01.02.2012 09:16

Pro studenty
05.12.2012 18:14

Andragogický výzkum II


05.11.2012 15:56

Možnost odborné praxe až pro 50 studentů politologie

Možnost odborné praxe až pro 50 studentů politologie všech ročníků- občanské sdružení KohoVolit.eu.

07.06.2012 15:30

Nabídka praxe - KohoVolit.eu

Nabídka online praxe - Parlamentní Wiki