YoungPower

Systematizované odborné praxe Univerzity Palackého v Olomouci katedry sociologie a andragogiky a katedry politologie a evropských studií

Možnost odborné praxe až pro 50 studentů politologie všech ročníků- občanské sdružení KohoVolit.eu.

Sdružení KohoVolit.eu nabízí odbornou stáž pro studenty
politologie, sociologie a dalších společenskovědních oborů. Stáž
probíhá online (není nutná osobní přítomnost) formou plnění přesně
zadaných úkolů. Doba trvání stáže je 16 týdnů, je možné se
individuálně dohodnout na přerušení stáže. Časová
náročnost stáže je 10 hodin týdně.

Co nabízíme?

- získání nových znalostí a dovedností v oboru
- po absolvování stáže certifikát o praxi a doporučující dopis v
anglickém a českém jazyce
- příležitost poznat zajímavé lidi a získat nové kontakty
- možnost další placené spolupráce

Co požadujeme?

- přehled o české politické scéně
- znalost Microsoft Excel
- schopnost dobře vyhledávat informace na Internetu

Kdo jsme?

- nevládní nezisková organizace zaměřená na podporu informovanosti
voličů a otevřených dat
- vytváříme předvolební názorové testy pro voliče
(volebnikalkulacka.cz)
- vizualizujeme státní rozpočet (budovanistatu.cz)
- spravujeme e-mailové brány, kde lze snadno napsat politikům (napistejim.cz)
- informujeme voliče (kohovoliteu.blog.idnes.cz)

Jak se přihlásit?

Pošlete na kamil.gregor@kohovolit.eu a  hynek.melichar@youngpower.cz svoje jméno, obor a ročník studia
a dostanete podrobnější informace

 

Další novinky


10.04.2018 15:58

Cesta absolventa

Chcete se dozvědět o cestě našich absolventů? Chcete vědět, jak funguje hledání a výběr pracovníků?

18.11.2016 09:23

Konference Aeduca 2015


20.03.2014 21:13

Vícenásobné hodnocení pracovníků

Workshop zaměřený na zásady a přípravu vícenásobného hodnocení pracovníků

20.03.2014 21:08

Personální práce v organizaci

Workshop zaměřený na specifika řízení lidských zdrojů ve velké organizaci

20.03.2014 21:17

Tvorba kompetenčního modelu

Příprava a tvorba kompetenčního modelu

20.03.2014 21:05

Mezinárodní trh práce

Workshop zaměřený na mezinárodní trh práce

20.03.2014 20:51

Exkurze ve společnostech EMEA a NWT

Exkurze v partnerských organizacích EMEA a NWT

20.03.2014 20:40

360° zpětná vazba

Workshop zaměřený na 360° zpětnou vazbu

21.10.2013 15:43

Veletrh neziskovek


01.02.2012 09:16

Pro studenty
05.12.2012 18:14

Andragogický výzkum II


07.06.2012 15:30

Nabídka praxe - KohoVolit.eu

Nabídka online praxe - Parlamentní Wiki