YoungPower

Systematizované odborné praxe Univerzity Palackého v Olomouci katedry sociologie a andragogiky a katedry politologie a evropských studií

Každý pracovní poměr je jistý druh investice, a tedy si žádá patřičnou přípravu. Navíc se v poslední době stále více ozývá tvrzení, že absolventi nejsou na zaměstnání řádně připraveni, chybí jim praktické zkušenosti a ve škole je učí věci, které nemají využití.

Jedině tak, že dojde ke včasné a efektivní spolupráci mezi studenty, školou a firmami, lze zmírnit nebo omezit případné ztráty. Uveďme příklad: Firma nabídne vybranému studentovi spolupráci (praxi, stáž či téma k řešení v absolventských pracích, …), naučí ho přesně to, co potřebuje, předá mu zkušenosti, které využije v budoucnu. Student tedy zhodnotí teoretické znalosti ze školy přímo v reálných situacích. A jako zaměstnavatel tak přispějete k tomu, že alespoň malá část absolventů vysokých škol bude připravena na okamžité zapojení se do pracovního procesu bez nutnosti dlouhého zaškolování či supervize.

K výměně zkušeností, poznatků a dalších informací, které přispějí i k utužování vzájemných pracovních kontaktů, slouží také vzdělávací tréninky, tematické konference a pravidelné workshopy, jichž se studenti a společnosti účastní nejen jako diváci, ale také jako pořadatelé.

Najděte mezi studenty přesně toho,
koho hledáte

Prvním krokem je kontakt s pracovníkem Univerzity Palackého v Olomouci, který s vámi sepíše registrační formulář, projedná vaše potřeby a očekávání od celého projektu a pomůže je definovat (např. jaká forma spolupráce je z vaší strany reálná (praxe, stáž, case studies, řešení témat v diplomových pracích studentů, mezioborové teamwork projekty, individuální projekty, zkušenosti prezentované zástupci firem na workshopech a přednáškách). Do formuláře také uvedete, co jiného můžete nabídnout studentům. Samozřejmostí je také vyjádření toho, o jaké studenty máte zájem (obor, profil), požadované dovednosti, vaše nároky na jazykovou vybavenost, ale i vlastnosti, které by měl student na dané pozici mít (preciznost, smysl pro detail, týmovou spolupráci, anebo naopak notnou dávku samostatnosti a vlastní invence, …).

Všechny tyto informace jsou vstupním klíčem do systému projektu, neboť na základě zadaných kritérií vám budou vybráni vyhovující adepti, jež vás osloví. Vyberete si tak nejen studenty, kteří mají jednak zájem pracovat pro vás, především pak takové, kteří mají pro určitý druh spolupráce ty nejlepší předpoklady.  Následně také zrealizovanou spolupráci zhodnotíte.

Projekt Systematizované odborné praxe studentů oboru Sociologie, Andragogika a Politika a evropská studia Univerzity Palackého v Olomouci mimo jiné umožňuje se studenty řešit problematiku z oblasti personálního managementu, vzdělávání dospělých, sociální práce, sociologie, politického a projektového managementu, analytické práce a práce s dokumenty či z mediální sféry.

Proč komunikovat prostřednictvím portálu

  • všechna data pro cílové skupiny jsou na jednom místě
  • výběr a vytřídění vhodných kandidátů pro určitý druh spolupráce s organizacemi je efektivnější a průhlednější díky osobním profilům studentů
  • evaluujete studenta a jeho pozitiva/negativa, čímž přispíváte k jeho profilaci a získání pozitivních pracovních návyků
  • k dispozici je vám široká škála on-line dokumentů (výstupy z workshopů a konferencí, …)
  • jako uživatelé portálu získáváte náskok před ostatními firmami
  • máte možnost volby preference při sdílení dokumentů
  • ochrana dat je garantována.  

Registrace nové organizace proběhne po kliknutí na tento odkaz.