YoungPower

Systematizované odborné praxe Univerzity Palackého v Olomouci katedry sociologie a andragogiky a katedry politologie a evropských studií

Vítejte na unikátním portálu, který vznikl díky projektu Systematizované odborné praxe studentů oboru Sociologie, Andragogika a Politika a evropská studia Univerzity Palackého v Olomouci.

Role interaktivního portálu, na němž právě nyní jste, je v rámci projektu velmi důležitá. A to hlavně proto, že slouží jako komunikační prostor pro snadnější, rychlejší a účinnější komunikaci mezi studenty, potenciálními zaměstnavateli, lektory projektu i samotnou Univerzitou Palackého.

Záměrně jsme zvolili dětský a hravý design stránek, protože v každém z nás je nepochybně kus dítěte, které si rádo hraje. A během hry, chce-li úspěšně dojít až do cíle, překonává překážky, přijímá výzvy a snaží se být co nejlepší.

Aby byla hra zábavná i poučná, je třeba stanovit pravidla. Začněme tedy trochu netradičně – od konce.

Náš cíl je jasný

Podporovat zaměstnanost posluchačů Katedry sociologie a andragogiky (KSA)
a Katedry politologie a evropských studií (KPES) a přispět tak ke zlepšení dovedností a konkurenceschopnosti studentů druhé nejstarší univerzity v republice, kteří se potýkají s nedostatkem zkušeností ze sféry pracovního trhu, protože nejsou připraveni na reálné pracovní prostředí, nedokážou řešit konkrétní problémy, navrhovat opatření a umět je obhájit.

Jak toho dosáhneme?

Postavíme vlastně takové imaginární mosty, které spojí studenty Univerzity Palackého v Olomouci s nejrůznějšími organizacemi. Za tímto účelem byla vytvořena síť partnerů z oblasti politiky, diplomacie, neziskových organizací, veřejné a místní správy, ale také soukromé sféry (odvětví strojírenské, služeb, maloobchodu, …). Díky tomu si pak mohou studenti rozšiřovat své obzory na místech, kam by se za jiných okolností nedostali buď vůbec, anebo pouze sporadicky. 

Z pohledu zaměstnavatele získáte, pakliže se do projektu zapojíte, možnost navázat nové kontakty
z akademického prostředí a rozvinete potenciál našich studentů, vašich eventuálních zaměstnanců.

Herní plán je opravdu pestrý, protože nechceme, abyste se během putování do cíle nudili, ba právě naopak.  Uznejte sami.

  • garantované praxe (1–5 studentů)
  • stáže (1–2 stážisté)
  • case studies
  • diplomové práce
  • teamwork projekty – mezioborové
  • individuální projekty
  • účast zástupců firem – na workshopech a přednáškách
  • účast zástupců firem na konferencích

Tři, dva, jedna… Start

V rámci komunikačního modulu portálu dochází k základní filtraci studentů KSA a KPES  do firem a organizací na základě vyplněného osobního profilu (více se dozvíte v záložkách Pro studenty/Pro Partnery). Nadefinujte své požadavky a očekávání od určitého způsobu spolupráce. Student pak projde testy a reálným přijímacím pohovorem, který povedou členové realizačního týmu. Profil kandidáta, vhodného na nabízenou pozici, bude zpřístupněn certifikované organizaci z databáze, ta se rozhodne, zda se studentem naváže formu spolupráce či nikoliv.

Hodně úspěchů během cesty za prací snů, anebo zaměstnancem roku přejí členové realizačního týmu.

Další novinky


18.11.2016 09:45

Konference Aeduca 2016


18.11.2016 09:23

Konference Aeduca 2015


29.07.2016 15:45

Spolupráce se společností Meopta

Díky spolupráci navázané se společností Meopta jsme dokázali propojit dva světy. Svět teoretických znalostí a praktických požadavků.