YoungPower

Systematizované odborné praxe Univerzity Palackého v Olomouci katedry sociologie a andragogiky a katedry politologie a evropských studií

Re/start vzdělávání - to bylo tématem letošní konference Aeduca. Letošní téma bylo zaměřeno na snahu udržet kontakt s absolventy, využít jejich potenciálu, pozvat je zpět „do lavic“. Jelikož máme dobré zkušenosti s využíváním našich absolventů jako lektorů workshopů pro studenty i jako zástupců organizací nabízející odborné praxe a stáže přes náš interaktivní portál, nemohli jsme na tomto setkání chybět.

Další novinky


18.11.2016 09:23

Konference Aeduca 2015


29.07.2016 15:45

Spolupráce se společností Meopta

Díky spolupráci navázané se společností Meopta jsme dokázali propojit dva světy. Svět teoretických znalostí a praktických požadavků.03.02.2012 12:36

O projektu