YoungPower

Systematizované odborné praxe Univerzity Palackého v Olomouci katedry sociologie a andragogiky a katedry politologie a evropských studií

Zástupci projektu Youngpower se pravidelně setkávájí s akademickými pracovníky i zástupci jednotlivých organizací zaměřených na řízení lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Vítanou příležitostí pro prezentaci projektu Youngpower a jeho cílů je konference Aeduca pořádaná pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci. I letos se naši odborní garanti - Vítek Dočekal a Jan Kalenda - aktivně zúčastnili tohoto setkání. V jeho průběhu pokračovali v rozšířování partnerských sítí a prezentaci projektu a jeho dílčích výstupů. Projekt byl také prezentován posterem, který rozšiřoval povědomí o jeho existenci mezi přítomnými účastníky konference.

Další novinky


18.11.2016 09:45

Konference Aeduca 2016


29.07.2016 15:45

Spolupráce se společností Meopta

Díky spolupráci navázané se společností Meopta jsme dokázali propojit dva světy. Svět teoretických znalostí a praktických požadavků.03.02.2012 12:36

O projektu