YoungPower

Systematizované odborné praxe Univerzity Palackého v Olomouci katedry sociologie a andragogiky a katedry politologie a evropských studií

Nabídka praxe: IKEM (Praha)

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), věnující se problematice zdravotnictví, hledá 1 studenta na praxi či stáž. Student by se ve firmě zaobíral jak administrativní prací, zvláště prací v archívu, tak by se též věnoval analýzám procesů, jež se týkají problematiky personálního řízení v dané instituci (zejména tematice evaluace vzdělávání, analýzy vzdělávacích potřeb a organizační kultury).

1.   Obor

 
 • Student katedry sociologie andragogiky (prioritně magisterský stupeň studia).
 • Student by měl disponovat základními znalostmi z oblasti firemního vzdělávání: zvláště se jedná o evaluaci vzdělávání a analýzu vzdělávacích potřeb, které mu v průběhu praxe umožní zdárně provádět požadované analýzy.
2.  Obecné požadavky na studenta (tematizace práce)

 

Jazyková vybavenost:

 • Znalost angličtiny na úrovni B1

Psychologický profil:

 • Socialibilita

 

 • Motivace k výkonu

 

 • Svědomitost

 

 • Flexibilita

 

 • Senzitivita

Znalost počítačových programů

 • EXCEL (znalost funkcí a vzorců, kontingenční tabulky)
 • MS WORD

Vzdělání:

 •  ukončené bakalářské studium

Další specifikace:

 • Bezúhonnost

Možnost nástupu:

 • 2. 7. 2012


 3.  Popis pracovní činnosti

Popis pracovní činnosti:

 • Práce na dílčích personalistických analýzách: např. spokojenost zaměstnanců, analýza vzdělávacích potřeb a evaluace vzdělávání.
 • Práce v archívu

Institut experimentální a klinické medicíny

 • Praxe v oboru
 • Možnost poznat práci personalisty v oblasti zdravotnictví
 • Příspěvek na stravu

4.  Místo výkonu

 

Institut experimentální a klinické medicíny

Vídeňská 1969/9, Praha

14021

5.     Délka praxe

Minimální:

1 týden (praxe je soustavná, tj. každodenní)

Maximální:

1 měsíc

Další informace05.11.2012 15:56

Možnost odborné praxe až pro 50 studentů politologie

Možnost odborné praxe až pro 50 studentů politologie všech ročníků- občanské sdružení KohoVolit.eu.


15.10.2012 11:28

Stáž ve společnosti Baťa

Společnost Baťa a.s. je největším prodejcem obuvi v ČR, její síť tvoří 83 prodejen. Na Slovensku se v současnosti nachází 26 prodejen Baťa. Mnohé prodejny, které jsou součástí naší maloobchodní sítě, byly baťovskými obchody již ve 20. a 30. letech. Více než polovina z nich prošla rozsáhlými rekonstrukcemi a modernizacemi, neboť cílem naší firmy je vybudovat pro své zákazníky prvotřídní pohodlí moderního designu, které se týká jak uspořádání prodejen, tak i poskytovaných služeb.


07.06.2012 15:30

Nabídka praxe - KohoVolit.eu

Nabídka online praxe - Parlamentní Wiki


11.04.2012 17:03

Nabídka letní stáže: proplácené náklady na cestování Vojenské Lesy a Statky

Organizace Vojenské lesy a statky České republiky, s. p., zabývající se lesním hospodářstvím, hledá jednoho studenta na praxi, který by se zde věnoval zpracování analýzy vzdělávacích potřeb a systému vzdělávání jako takového. Tato organizace rovněž umožňuje zpracování magisterské diplomové práce na dané téma.


14.03.2012 16:35

Nabídka praxe: M.L.S Holice (Olomouc)

Nabídka praxe: M.L.S Holice (Olomouc)