YoungPower

Systematizované odborné praxe Univerzity Palackého v Olomouci katedry sociologie a andragogiky a katedry politologie a evropských studií

Nabídka letní stáže: proplácené náklady na cestování Vojenské Lesy a Statky

Organizace Vojenské lesy a statky České republiky, s. p., zabývající se lesním hospodářstvím, hledá jednoho studenta na praxi, který by se zde věnoval zpracování analýzy vzdělávacích potřeb a systému vzdělávání jako takového. Tato organizace rovněž umožňuje zpracování magisterské diplomové práce na dané téma.

Organizace Vojenské lesy a statky České republiky, s. p., zabývající se lesním hospodářstvím, hledá jednoho studenta na praxi, který by se zde věnoval zpracování analýzy vzdělávacích potřeb a systému vzdělávání jako takového. Tato organizace rovněž umožňuje zpracování magisterské diplomové práce na dané téma.

Obor

 

 1. Student Katedry sociologie andragogiky (magisterský stupeň studia).
 2. Student by měl mít základní znalosti z oblasti personálního řízení: zvláště pak personálních a informačních systémů. Dále by měl mít dostatečné znalosti o analýze vzdělávacích potřeb a metodách a technikách vzdělávání, neboť ty podmiňují realizaci jeho praxe. Zájem o danou problematiku nad rámec školních povinností je samozřejmě vítán.

Obecné požadavky na studenta (tematizace práce)

Jazyková vybavenost:

 • Nepožadována

Psychologický profil:

 • Sociabilita

 

 • Motivace k výkonu

 

 • Svědomitost

 

 • Flexibilita
 • Rozhodnost
 • Sebevědomí

Znalost počítačových programů

 • MS WORD
 • Outlook/Lotus
 • EXCEL
 • POWERPOINT
 • ADOBE ACROBAT

Vzdělání:

Student magisterského stupně studia

Další specifikace:

 • Kombinovaná praxe (částečně realizovaná v organizaci a částečně mimo ni)
 • Možnost zpracování magisterské diplomové práce

Možnost nástupu:

 • 6. 5. 2012

Popis pracovní činnosti

 

Popis pracovní činnosti:

 • Analýza systému vzdělávání.
 • Drobné administrativní činnosti související s prací personalisty ve firmě.

VLS ČR, s. p.

 • Studenti se mohou seznámit s personální prací v podniku, který má stoletou historii a zaběhnuté systémy personální práce.

 

Vhodné jako reference pro budoucího zaměstnavatele!!!

Místo výkonu

 

Praha 6.
Pod Juliskou 5., Praha
160 64

 

Délka praxe

Minimální:

7 dní

Maximální:

1 měsíc

Způsob výkonu praxe je kombinovaný: tzn. docházka do organizace ve stanovených dnech je kombinovaná s prací mimo organizaci.

Další informace05.11.2012 15:56

Možnost odborné praxe až pro 50 studentů politologie

Možnost odborné praxe až pro 50 studentů politologie všech ročníků- občanské sdružení KohoVolit.eu.


15.10.2012 11:28

Stáž ve společnosti Baťa

Společnost Baťa a.s. je největším prodejcem obuvi v ČR, její síť tvoří 83 prodejen. Na Slovensku se v současnosti nachází 26 prodejen Baťa. Mnohé prodejny, které jsou součástí naší maloobchodní sítě, byly baťovskými obchody již ve 20. a 30. letech. Více než polovina z nich prošla rozsáhlými rekonstrukcemi a modernizacemi, neboť cílem naší firmy je vybudovat pro své zákazníky prvotřídní pohodlí moderního designu, které se týká jak uspořádání prodejen, tak i poskytovaných služeb.


07.06.2012 15:30

Nabídka praxe - KohoVolit.eu

Nabídka online praxe - Parlamentní Wiki


14.03.2012 16:35

Nabídka praxe: M.L.S Holice (Olomouc)

Nabídka praxe: M.L.S Holice (Olomouc)